© 1996 - 2023 Busser & Busser facility management

Welkom

Busser & Busser facility management helpt organisaties bij het opzetten, het op orde brengen en het op orde houden van (de ondersteunende processen in) de bedrijfsvoering.

Introductie

Busser & Busser facility management biedt professionele hulp bij het opzetten, het op orde brengen en het op orde houden van de processen in organisaties. Wij richten ons daarbij vooral op de beheersing van de procesgang en het rationaliseren van de bedrijfsvoering. In onze jarenlange praktijk zijn wij geconfronteerd met problemen op vrijwel alle terreinen van ondersteunende dienstverlening en wij kunnen u dan ook uit ervaring verzekeren dat problemen zelden uniek zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij alle antwoorden op uw vragen meteen bij de hand hebben, maar op grond van onze ruime ervaring beschikken wij over de expertise om u te helpen snel en doeltreffend de antwoorden te vinden op uw vragen. In onze aanpak en methode hebben wij ons laten inspireren door de Griekse filosoof Socrates en zijn leerling Plato. De Socratische vraag-methode om tot verdieping van inzicht te komen en de theorie van Plato dat bij ieder mens alle kennis in aanleg aanwezig is, zijn de uitgangspunten die wij in beginsel bij onze aanpak hanteren. De in uw organisatie aanwezige kennis van knelpunten en mogelijkheden is ons vertrekpunt; het is onze expertise om van daaruit de vertaling te maken naar concrete, haalbare verbeterings- en veranderingsvoorstellen.

Busser & Busser f.m.

Busser & Busser facility management helpt organisaties bij het opzetten, het op orde brengen en het op orde houden van de ondersteunende processen in de bedrijfsvoering. Dat kan bijvoorbeeld door het daadwerkelijk in de organisatie werkzaam zijn als interimmanager, of door inzet als consultant, adviseur of analist. Op welke manier wij u het beste kunnen helpen, komen wij gaarne met u in een vrijblijvend onderhoud bespreken.
aantoonbaar succesvol